الرئيسية / أرشيف الوسم : هواشناسی (صفحه 4)

أرشيف الوسم : هواشناسی

پیش بینی ادامه افزایش دمای هوا

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش ملموس دمای هوا خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: هوا به طور کلی صاف خواهد شد. در این …

أكمل القراءة »

پیش بینی ادامه افزایش دمای هوا

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: دمای هوا افزایش خواهد یافت. در این اطلاعیه آمده است: هوا به طور کلی صاف تا کمی ابری خواهد …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایش دمای هوا با احتمال بارش باران در ارتفاعات کوهستانی و مناطق شمالی غربی

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوا اطلاع داد. در این اطلاعیه آمده است:در این اطلاعیه همچنین آمده است: هوا به طور کلی صاف …

أكمل القراءة »

پیش بینی کاهش دمای هوا و احتمال بارش باران در مناطق ساحلی و قلمون

دمشق-سانا اداره کل هوا شناسی کشور با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: دمای هوا کاهش خواهد یافت. در این اطلاعیه آمده است: هوا صاف خواهد بود. در این اطلاعیه همچنین …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایش دمای هوا

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از ادامه افزایش دمای هوا خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: هوا صاف تا کمی ابری خواهد شد. در این …

أكمل القراءة »

پیش بینی کاهش دمای هوا و بارش باران در ارتفاعات ساحلی و برخی از مناطق مرکزی کشور

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: دمای هوای کشور کاهش خواهد یافت. در این اطلاعیه آمده است: آسمان صاف تا کمی ابری خواهد شد و …

أكمل القراءة »

افزایش دمای هوا و هشداری از وقوع پدیده مه در تعدادی از مناطق کشور

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوا خبرداد. در این اطلاعیه آمده است: آسمان صاف تا کمی ابری خواهد شد. در این اطلاعیه همچنین …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایش دمای هوا و بارش باران در مناطق ساحلی

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوا خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: آسمان صاف تا کمی ابری با احتمال بارش باران در …

أكمل القراءة »

اداره کل هواشناسی کشور: بارش باران و سیل در مناطق ساحلی

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از ادامه کاهش دمای هوای کشور خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: آسمان کمی ابری در اغلب مناطق کشور خواهد …

أكمل القراءة »

پیش بینی کاهش دمای هوا و بارش باران در مناطق مختلف

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از کاهش دمای هوای کشور خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: آسمان کمی ابری خواهد شد. این اداره از بارش …

أكمل القراءة »