سوارکاران سوری موفق به کسب نتایج بسیار عالی در مسابقات بين المللی پرش با اسب العین امارات شدند

ابوظبی – سانا

مسابقات بين المللی پرش با اسب العين امارات که تا سه روز ادامه داشت با معرفی سوارکاران برتر به اتمام رسید، سوارکاران سوری موفق به  کسب نتایج بسیار عالی در این مسابقات شدند.

نتایج  رقابت های اولین روز این مسابقات به شرح زیر می باشد:

سوارکار  سوری « هشام غريب » در رده دشواری تدریجی 120 cm رتبه اول را کسب کرد.

سوارکار  سوری هادي نظام  در رده دشواری تدریجی 130 cm رتبه سوم را کسب کرد

نتایج  رقابت های دومین روز این مسابقات به شرح زیر می باشد:

سوارکار  سوری « هشام غريب » در رده دشواری تدریجی 125 cm رتبه اول را کسب کرد.

سوارکار  سوری « محمد جوبرانی » در رده دشواری تدریجی 140 cm رتبه ششم را کسب کرد.

سوارکار  سوری « قتيبة الدغلی » نیز در رده دشواری تدریجی 140 cm رتبه اول را کسب کرد.

غیاث/م.خ