روز شنبه آینده..نمايشگاه تخصصی تکنیک‌ های صادرات آغاز خواهد شد

دمشق-سانا

با مشارکت 100 شرکت صنعتی و تولید کننده، اتحادیه صادرکنندگان یک نمایشگاه تخصصی تکنیک های صادرات را در هتل داما روز در دمشق روز شنبه آینده، راه اندازی می کند.