پارک “السبکی” در دمشق افتتاح شد

دمشق-سانا

3به مناسبت روز ملی محیط زیست مراسم بهره برداری از پارک “السبکی” با حضور تعدادی از سازمان های مردمی و غیردولتی و شهروندان ساکن در دمشق برگزار گردید.

پارک السبکی با مساحت 20 دونوم و مساحت فضای سبز 14500 متربع مربع و ششصد متر مربع زمین بازی کودکان و 550 متر مربع دریاچه می باشد، همچنین دور تا دور پارک دیوار کشیده شده است.

م.خ/غیاث