دستگیری 7 فلسطینی از کرانه باختری توسط نیروهایی اشغالگر اسرائیل

قدس اشغالی – سانا 

نیروهای اشغالگر اسرائیل 7 فلسطینی را در  کرانه باختری دستگیر کردند.

به گزارش خبرگراری “معا” فلسطین، نیروهای اشغالگر اسرائیل با یورش بردن منطقه بئر المحجر در شهر الخلیل و شهرک های بني نعيم ،إذنا ،ترقوميا ،سعير والشيوخ واقع درالخليل / 6/  نفر فلسطینی را بازداشت کردند .

نیروهای اشغالگر اسرائیل عکاس و خبرنگار از کفر قدوم در مقر بازرسی در نزدیکی شهر غربی مرکز نابلسرا دستگیر کردند.

 

نیرمین .ثناء 

شاهد أيضاً

دستگیری 17 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 17 فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند. خبرگزاری …