دستگیری /12/ فلسطینی توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا 

شب گذشته و با مداد امروز نیروهای اشغالگر /12/ جوان فلسطینی را در مناطق مختلف از کرانه باختری بازداشت کرده اند

 خبرگزاری فلسطینی”معا”  گفت که که..نیروهای اشغالگر /2/ جوان در شهرک ابو ضعیف واقع در شرق شهر جنین  ودو جوان دیگر در شهرک فقوعه واقع در شمال شرق جنین  را بازداشت کردند.

خبرگزاری اشاره کرد که دو جوان در شهرک کفر مالک واقع در شمال شرق رام الله ویک جوان در آردوگاه العروب واقع در شمتا شهر الخلیل و 4 جوان دیگر در الخلیل و یک جوان در شهرک اذنا در غرب شهر را بازداشت کردند

نیرمین/ثناء 

شاهد أيضاً

دستگیری 9 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی- سانا نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 9 فلسطینی در درکرانه باختری را دستگیر کردند. …