دستگیری /14/ فلسطینی توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی 

قدس اشغالی – سانا 

نیروهای اشغالگر /14/ فلسطینی از جمله آن دو کودک را در کرانه باختری بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری فلسطینی ” وفا” نیروهای اشغالگر صهیونیستی یک دختر در شهرک الخضر  ،/5/  فلسطینی دیگر دربیت لحم و قلیقله و الخلیل را  دستگیر کردند.

نیروهای اشغالگر صهیونیستی دو کودک در شهرک الرم واقع در شمال شرق قدس اشغالی  ،/2/  فلسطینی دیگر در محله السعدیه در شهر قدیمیرا  دستگیر کردند.

 

نیرمین/ثناء 

 

شاهد أيضاً

حمله رژیم اشغالگر به ماهیگیران فلسطینی در نوار غزه

قدس اشغالی – سانا نیروهای رژیم اشغالگر امروز به ماهیگیران فلسطینی در شمال نوار محاصره …