دستگیری 20فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل

قدس اشغالی -سانا 

 

نیروهای اشغالگر به مناطق مختلف  از کرانه باختری و قدس اشغالی یورش بردند و 20فلسطینیرا بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی”وفا”، نیروهای اشغالگر به خانه های 2 جوان از شهرک بیت فجار جنوب بیت لحم یورش بردند و آنان را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی”وفا”، نیروهای اشغالگر 5جوان در شهرک حواره در جنوب نابلس و 3 جوان در شهرک تقوع دو آردوگاه عایده در  بیت لحم  و 4  جوان دیگر در آردوگاه جنین و 3 از استان الخلیل در کرانه باختری را بازداشت کردند.

همچنین، نیروهای اشغالگر اسرائیل دو فلسطینی در محله الزیتون “بالطور المطل ” در قدس قدیمی را دستگیر کردند.

همچنین  نیروهای اشغالگر به محله های در قدس اشغالی یورش بردند و 3 فلسطینی را بازداشت کردند.

نیرمین/ثناء 

 

شاهد أيضاً

مجروحیت ده ها فلسطینی در نتیجه سرکوب تظاهرات در کرانه باختری توسط اشغالگر

قدس اشغالی-سانا بر اثر اقدامات سرکوبگرانه ای اشغالگران “اسرائیل” تظاهرات اعتراضی در روستای بیت دجن …