امروز در تاریخ 17مارس 2003 میلادی: «رابین کوک» وزیر امور خارجه بریتانیا در اعتراض به جنگ علیه عراق از سمت خود استعفا داد

دمشق – سانا

امروز در تاریخ:

17مارس 2003 میلادی «رابین کوک» وزیر امور خارجه بریتانیا در اعتراض به جنگ علیه عراق از سمت خود استعفا داد

در همین روز به دنیا آمد:

1892- سید درویش هنرمند مصری.

در همین روز درگذشت:

1965 – فاروق پادشاه سابق مصر .

غیاث/م.خ

 

شاهد أيضاً

امروز در تاریخ/ 2 نوامبر 1917- صدور اعلامیه بالفور

دمشق-سانا امروز در تاریخ 1937/ بنیتو موسولینی رهبر ایتالیایی از ایجاد محور برلین رم خبر …