رئیس جمهور دکتر بشار اسد با عبد الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران دیدار کرد

 

 

نیرمین/ثناء 

شاهد أيضاً

مهمترین اخبار هفته به روایت تصویر