نتایج عالی شوالیه های تیم ملی سوریه در مسابقات پرش با اسب بین المللی ابوظبی 

ابو ظبی- سانا