اتاق بازرگانی دمشق : دعوت ایران برای شرکت در دو نمایشگاه بین المللی در تهران

دمشق- سانا

اتاق بازرگانی دمشق اعلام کرد که سفارت ایران در دمشق  شرکت های سوریه را برای شرکت در دو نمایشگاه بین المللی که بین 30 اکتبر  و 2 نوامبر در  محل دائمی نمايشگاههای بین المللی  تهران  برگزار خواهند شد، دعوت کرد.

اتاق بازرگانی توضیح داد:  یکی از این دو نمایشگاه دربارۀ  حمل و نقل عمومی و خدمات شهری، و دیگر در مورد  دام ها، پرندگان، و فراورده های لبنی و صنایع وابسته به آن است.

اتاق بازرگانی اشاره کرد که طرف ایرانی  هزینه تحرک و محل اقامت  در ایران برای مدت دو روز را ارائه خواهد کرد..در حالیکه طرف سوری هزینه های سفر را می پردازد.

نیرمین خلیل 

شاهد أيضاً

در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران.. دو کتاب ترجمه شده به زبان فارسی دو مرحله مهم از تاریخ سوریه را مستند می کند

تهران-سانا در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.. کتاب های (ده سال با حافظ اسد …