شهادت 14 شهید وجراحت 8 نفر دیگر در رقه در اثر انفجار یک مین باقی مانده از گروهک تروریستی داعش

الرقه – سانا

یک مین به جا مانده از تروریست های داعش در بادیه رقه منفجر، ومنجر به شهادت 14 شهروند و مجروح شدن 8 نفر دیگر شد. این حادثه زمانی رخ داد که شهروندان در حال جمع آوری ترافل در منطقه بودند.

عبد الرزاق خلیفه، استاندار الرقه در مصاحبه با خبرگزاری سانا گفت: در حین جمع آوری ترافل  توسط برخی از اهالی در بادیه الرقه، یک مین باقی مانده از گروه های تروریستی منفجر شد ، وباعث شهادت 14 شهروند ، و مجروح شدن 8 نفر دیگر  شد. وی افزود که مجروحان در حال حاضر تحت درمان هستند ، که حال عمومی آنها مساعد است.

این حادثه یک روز پس از آن رخ می دهد که 5 شهروند دیگر در اثر انفجار مین باقی مانده از تروریست های داعش در حین جمع آوری ترافل در ناحیه عقربیات در حومه شرقی حماه جان خود را از دست دادند.