7400 تن سبزیجات زمستانه در بازارهای حسکه به فروش رسید

الحسکه – سانا

از زمان شروع فصل بازاریابی در ماه اکتبر گذشته تا کنون، 7400 تن سبزیجات زمستانه در استان حسکه تولید و به بازار عرضه شده است.

مهندس جلال بلال، رئیس اداره تولید گیاهی در مدیریت کشاورزی، در مصاحبه با خبرنگار سانا گفت که تولید سطوح زیر کشت سبزیجات زمستانه همچنان ادامه دارد و کشاورزان به بازاریابی انواع مختلف محصولات کشت شده به جز لوبیا سبز و سیر که هنوز بازاریابی آنها آغاز نشده است، ادامه می‌دهند.

بلال خاطرنشان کرد که فراوانی این مواد در بازارها به ثبات قیمت‌ها و تأمین آنها برای مردم کمک کرده است.

لازم به ذکر است که در فصل جاری 4269 هکتار زمین در استان حسکه به کشت سبزیجات زمستانه اختصاص یافته است که در مناطق مختلف کشاورزی توزیع شده است.