مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجددا از رژیم اشغالگر اسرائیلی خواست به طور کامل از جولان اشغالی سوریه عقب نشینی کند

نیویورک-سانا 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای غیر الزام آور از رژیم اشغالگر اسرائیل خواست از منطقه جولان اشغالی سوریه  عقب نشینی کند

در جلسه دیروز مجمع عمومی سازمان ملل، 91 کشور به این قطعنامه رای مثبت و 7 کشور رای منفی دادند و 62 کشور دیگر از رای دادن امتناع کردند.

در این قطعنامه آمده است که تصمیم “اسرائیل” قدرت اشغالگر که در دسامبر 1981 برای تحمیل قوانین و صلاحیت خود بر جولان اشغالی سوریه صادر شد، بر اساس قطعنامه 497 شورای امنیت سال 1981 باطل و باطل است  .

قطعنامه جدید همچنین از اسرائیل می‌خواهد در اجرای قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت، تا خط ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به طور کامل از جولان اشغالی سوریه عقب نشینی کند