اشغالگران آمریکایی باز هم نفت سوریه را سرقت کردند

حسکه-سانا

اشغالگران آمریکایی به غارت ثروت ملی سوریه از مناطق تحت اشغال خود در جزیره ادامه دادند که طی ساعات گذشته محموله جدیدی از نفت دزدیده شده سوریه را به پایگاه های خود در شمال عراق منتقل کردند.

منابع محلی در منطقه الیعربیه در شرق استان حسکه به خبرنگار سانا گفتند که کاروانی متشکل از 50 نفتکش مملو از نفت دزدید شده از طریق گذرگاه غیرقانونی المحمودیه وارد عراق شد.

این منابع اشاره کردند که این کاروان به سمت پایگاه های اشغالگران آمریکایی در شمال عراق حرکت کرد.