عــاجــل رسانه های فلسطینی از شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی در کرانه باختری خبر دادند

آثار دانشجویان دانشگاه هنر حلب با عنوان « طوفان الاقصی» به نمایش درآمد