تعطیلات میلاد حضرت پیامبر اعلام شد

دمشق-سانا

امروز مهندس حسین عرنوس نخست وزیر با صدور بخشنامه ای تعطیلات میلاد حضرت پیامبر را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است، به مناسبت عید مولود شریف پیامبر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مطابق با 27 و 28 این ماه تعطیل است.

در این بخشنامه نیز آمده است: با توجه به مفاد ماده / 43/ قانون کارمندان دولتی در مواردی که کارمند در روز های تعطیل را باید به کار اشتغال داشته و در شغل هایی که نوع یا شرایط آن نیاز ادامه کار به‌طور مستمر می باشد، کارمندان به صورت نوبتی از روزهای تعطیل استفاده می کنند.