بازدید یک گروه گردشگری آمریکایی از شهر باستانی “بصری الشام” در استان درعا

درعا – سانا

یک گروه گردشگری از ایالات متحده آمریکا از شهر باستانی “بصری الشام” در استان درعا شامل معلمان و بازنشستگان بازدید کردند تا از آثار باستانی آن مطلع شوند.

یکی از بازدیدکنندگان به خبرنگار سانا گفت که بازدید او از بصری الشام بخشی از برنامه ای برای آشنایی با تمدن های باستانی شرق بوده است که نشان می دهد آثار باستانی تاریخی که در بصری دیده است گواه بر اهمیت این منطقه است.

همچنین ملیسا، معلم و باستان شناس، خوشحالی خود را از بقایای باستان شناسی در بصری به ویژه تئاتر که از نظر طراحی و ساخت شاهکاری منحصر به فرد می دانست، ابراز خوشحالی کرد.

به نوبه خود یاسر السعدی، مدیر گردشگری درعا با اشاره به تداوم بازدید گردشگران از سوریه بر لزوم ایفای نقش سازمان های بین المللی علاقه مند به امور میراث در حفاظت از آثار باستانی تاکید کرد.