عــاجــل رئیس جمهور اسد: چین امروز یک ابرقدرت است که نقش بسیار مهمی در جهان ایفا می کند، اما وقتی از مشارکت صحبت می کند، از یک اصل جدید صحبت می کند، از هژمونی صحبت نمی کند. آنچه ما به عنوان کشورها در آن کم داریم. کشورهای مختلف جهان، نه تنها در سوریه، به ویژه در کشورهای دیگر، کشورهای کوچکتر به این مشارکت ونقش نیاز دارند، و چین این نقش را ایفا می کند، زیرا چین از طریق نقشی که در شورای امنیت و تعداد مجامع بین المللی داشت، از نظر سیاسی در کنار سوریه ایستاد. علاوه بر مواضع روشن سیاسی آن که به دور از تعارف است، اساساً جنبه سیاسی آن توسعه یافته است، اما طبیعی است که در این شرایط حاکم در دنیا گفت و گوی گسترده تری وجود دارد.

وزیر مخلوف با هیئت از استان نیژنی نووگورود روسیه راه های توسعه همکاری را بررسی می کند

دمشق – سانا

مهندس حسین مخلوف ، وزیر اداره محلی و محیط زیست ، امروز با هیاتی از منطقه نیژنی نووگورود فدراسیون روسیه به ریاست پیتر ویتالیویچ پانکوف معاون فرماندار این منطقه، روابط همکاری موجود و راه های تقویت آنها در چارچوب روابط تاریخی برقرار شده بین سوریه وفدراسیون روسیه و دو ملت را، بررسی کرد.

در جلسه ای که در ساختمان وزارتخانه برگزار شد ، وزیر مخلوف از هیئت: نتایج سفر ، فعالیت ها و جلسات خود در استان لاذقیه و چشم انداز همکاری مشترک را استماع کرد، وهمچنین بر حمایت همه تلاش ها برای توسعه بیشتر روابط و افزایش روابط بین استان های سوریه و روسیه ، تاکید کرد.

به نوبه خود پانیکوف رئیس هیئت ، توضیح داد که هدف از سفر آنها به سوریه توسعه روابط و بحث در مورد چشم انداز همکاری مشترک در مرحله بعدی است ، و بر ادامه کمک و حمایت از مردم سوریه در تمام زمینه های علمی، پزشکی ، اقتصادی و فرهنگی ، تاکید کرد.

يائل محمد