شرکت بیش از 256 هزار دانش آموز در امتحانات دوره متوسطه دوم

دمشق-سانا

امروز و با مشارکت 256 هزار و 924 دانش آموز، دوره اول امتحانات دیپلم شاخه های علمی، ادبی، شریعتی، فنی حرفه ای و کاردانش برای سال 2022 –  2023میلادی آغاز شد.

شایان به ذکر است این امتحانات در 2332 حوزه امتحاناتی در استان های مختلف برگزار شده و تا روز 26 ژوئن  ادامه دارد.

دمشق

 

ریف دمشق