حضور سوریه در دومین اجلاس مجمع عمومی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در نایروبی

نایروبی – سانا

با مشارکت سوریه، کار دومین اجلاس مجمع عمومی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد “UN HABITAT” امروز در نایروبی، پایتخت کنیا آغاز شد و تا نهم ماه جاری ادامه دارد.

شرکت کنندگان در این اجلاس درباره حکمرانی و برنامه ریزی استراتژیک برای هدایت سیاست جهانی به سمت اجرای دستور کار جدید شهری و مشارکت مستقیم در دستیابی به هدف توسعه پایدار مرتبط با شهرها و جوامع پایدار بحث می کنند.

شایان به ذکر است که هیئت سوری شرکت کننده در این نشست به ریاست مهندس معتز قطان، دستیار وزیر اداره محلی و محیط زیست است.