استاندار دمشق با کاردار سفارت هند تقویت همکاری ها در زمینه های فناوری و انرژی های تجدیدپذیر را بررسی کرد

دمشق-سانا

مهندس محمد طارق کریشاتی، استاندار دمشق امروز با ویجی پاندی، کاردار سفارت هند در دمشق راه‌های افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات، فناوری و منابع انسانی را بررسی کرد.

در این دیدار، كريشاتی بر عمق روابط دو کشور و مردم دوست و اهمیت مشارکت شرکت های هندی در مرحله بازسازی سوریه تاکید کرد.

وی بر آمادگی همیشگی استانداری برای ارائه پشتیبانی و تسهیلات برای رویدادها و فعالیت های برگزار شده توسط سفارت در دمشق تاکید نمود.