نیروهای اشغالگر بخش هایی از زمین های فلسطینی را در شهر الخضر تصرف کردند

قدس اشغالی – سانا

عصر امروز نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی در شهر الخضر واقع در جنوب شهر بیت لحم در کرانه باختری ، قطعات زمینی را تصرف کردند.

خبرگزاری وفا فلسطین از یورش نیروهای اشغالگر به منطقه باطن المعصی در این شهر و تصرف مناطق اراضی فلسطینی خبر داد.

قبلا امروز ، شهرک نشینان بخش هایی از زمین را در شهر دیر بلوط ، غرب شهر سلفیت در کرانه باختری ، تصرف کردند.

يائل محمد