دفع کردن نیروهای روسی از تلاش های اوکراینی برای نفوذ به بلگورود

مسکو – سانا

نیروهای روسی امروز تلاش تروریست های اوکراینی برای نفوذ به خاک استان بلگورود روسیه را دفع کردند.

وزارت دفاع روسیه امروز در بیانیه ای خود ، اعلام کرد:
“واحدهای پایش منطقه نظامی غربی و گارد مرزی تلاش شبه نظامیان برای عبور از رودخانه در منطقه نوایا تاولگانکا را مشاهده کردند ، و آنها را مجبور به عقب نشینی ، پس از هدف قرار گرفتن توسط توپخانه کردند”.

قابل توجه است که هفته گذشته وزارت دفاع روسیه از کشتن  بیش از /70/ تروریست پس از ورود یک گروه خرابکار اوکراینی به خاک شهر مرزی گریورون در استان بلگورود روسیه ، خبر داد.