زمین لرزه غرب ایران را لرزاند

تهران-سانا

زمین لرزه ای به قدرت4.7 در مقیاس امواج درونی زمیـــــن در نزدیکی کاوهراه در استان کرمانشاه غرب ایران را تکان داد.

این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری سطح زمین رخ داد.

هنوز از میزان خسارت احتمالی و قدرت این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است .

روز گذشته زمین لرزه ای به بزرگی چهار درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) استان خراسان  در شمال شرق ایران را لرزاند .