اخبار هواشناسی: افزایش دمای هوا در اغلب مناطق کشور

دمشق-سانا

اداره کل هوا شناسی کشورمان با صدور اطلاعیه توضیح داد: بر اثر نفوذ سامانه پر فشار، دمای هوا افزایش می یابد که بیشتر از حدود نرمال خود به حدود 2-4 درجه سانتیگراد می شود.

اداره کل هواشناسی گفت: آسمان صاف و هوا بهاری گرم تا نیمه آبری برای اغلب نقاط کشور پیش بینی می شود.

این اداره به وزش باد غربی جنوبی غربی، خفیف تا معتدل اشاره کرد. 

پیش بینی دمای هوا در روزهای..

پنجشنبه جمعه شنبه
دمشق 32 / 21 35 / 21 35 / 18
القنيطره 29 / 19 32  / 21 30 / 18
درعا 33 / 20 33 / 20 34 / 21
سويدا 29 / 19 32 / 21 30 / 21
حمص 30 / 19 35 / 21 32 /  17
حماه 32 / 20 36 / 23 33 / 18
حسكه 34 / 20 36 / 23 38 / 21
لاذقيه 29 / 20 33 / 23 28 / 18