کنعانی:رژیم صهیونیستی نزد ملت‌های جهان منفور است و آینده‌ای نخواهد داشت

تهران-سانا

ناصرکنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه ایران تاکید کرد : رژیم صهیونیستی نزد ملت‌های جهان منفور است و آینده ای نخواهد داشت

کنعانی در توییتی نوشت: هیچ یک از تحرکات منطقه‌ای رژیم صهیونیستی از دیدگان نافذ ایران پنهان نمی‌ماند.

کنعانی ادامه داد: لانه عنکبوت قابل اتّکا نیست و تقلّا برای بسط حضور منطقه‌ای، کمکی به ترمیم بنیان متزلزل داخلی رژیم جعلی نخواهد کرد.