مرکز ملی زلزله نگاری: 8 زمین لرزه خفیف طی 24 ساعت گذشته گزارش شد

دمشق – سانا

مرکز ملی زلزله نگاری اعلام کرد که ایستگاه های خود در مناطق مختلف کشور طی 24 ساعت گذشته 8 زمین لرزه خفیف را گزارش دادند.

مرکز ملی زلزله نگاری بیان کرد که طی 24 ساعت گذشته مناطق  لواء اسكندرون، وترکیه در معرض زمین لرزه ها قرار گرفت.

يائل محمد