عــاجــل رئیس جمهور اسد: چین امروز یک ابرقدرت است که نقش بسیار مهمی در جهان ایفا می کند، اما وقتی از مشارکت صحبت می کند، از یک اصل جدید صحبت می کند، از هژمونی صحبت نمی کند. آنچه ما به عنوان کشورها در آن کم داریم. کشورهای مختلف جهان، نه تنها در سوریه، به ویژه در کشورهای دیگر، کشورهای کوچکتر به این مشارکت ونقش نیاز دارند، و چین این نقش را ایفا می کند، زیرا چین از طریق نقشی که در شورای امنیت و تعداد مجامع بین المللی داشت، از نظر سیاسی در کنار سوریه ایستاد. علاوه بر مواضع روشن سیاسی آن که به دور از تعارف است، اساساً جنبه سیاسی آن توسعه یافته است، اما طبیعی است که در این شرایط حاکم در دنیا گفت و گوی گسترده تری وجود دارد.

عرنوس: لزوم رعایت شیوه های حاکم بر صدور مجوز و احداث ساختمان و بررسی استاندارد سازه های ضد زلزله

دمشق – سانا

حسین عرنوس رئيس شورای وزیران، بر اهمیت نقش مهندسان در مرحله بازسازی وساخت، آنچه که توسط زلزله نابود شده است، تاکید کرد.

وی همچنین بر لزوم رعایت مقررات و قوانین در دست اجرا، سازوکار های حاکم بر فرآیند ساخت و ساز و قوانین ایمنی عمومی در طول ساخت ساختمان ها از طریق رعایت کامل الزامات مهندسی از نظر مطالعات، صدور مجوز، اجرا و کنترل برای دریافت مصالح ساختمان سازی، تاکید کرد.

مهندس عرنوس امروز در جریان حضور خود در چهل و پنجمین همایش سراسری اتحادیه مهندسان ، محبت “بشار اسد رئیس جمهور” را به اعضای این همایش و به هر مهندس در صحنه ملی که به کشورش ایمان داشت، واز آن دفاع کرد و هر کاری که می توانست برای ساخت آن انجام داد، ابلاغ کرد.

نخست وزیر به اهمیت توسعه چشم انداز و پیشنهادات برای پیشرفت واقعیت اقتصادی در بخش های مختلف که به دستیابی به نتایج مشخص برای بهبود واقعیت زندگی کارگران دولتی و بازنشستگان کمک خواهد کرد، اشاره کرد.

وی همچنین بر اهمیت افزایش سرمایه گذاری های اتحادیه مهندسین و بهره مندی از سود برای حمایت از صندوق های اتحادیه و بازنشستگان و لزوم توجه بیشتر به مهندسین جدید الورود به میدان کار و ارائه تجربه میدانی بیشتر به آنها، تاکید کرد.

عرنوس تصریح کرد که تمام پیشنهادات و توصیه های صادره از سوی همایش اتحادیه مهندسین مورد توجه و پیگیری دولت قرار خواهد گرفت.

عرنوس همچنین بر ضرورت تلاش حداکثری برای افزایش تولید برای تأمین نیازهای بازار محلی از کالاهای اساسی و مواد مختلف و اقدامات لازم برای اصلاح ساختار اقتصاد تاکید کرد.

يائل محمد