فردا / دمای کشور متوسط و احتمال رعد و برق است

دمشق – سانا

فردا دمای هوا در حدود نرمال آنها باقی می ماند ،و کشور تحت تأثیر فرورفتگی همراه با جریان های جنوب غربی در لایه های جوی بالا، قرار گرفته است.

اداره “کل هواشناسی” در بیانیه خود خبر داد که هوای فردا مناسب و نسبتا ابری خواهد بود، با توجه به اینکه احتمال رعد و برق دربرخی جای های گاهی شدیدی، ممکن است.

وزش باد جنوب غرب بین سرعت خفیف و متوسط خواهد شد، با سرعت بیش از 50 کیلومتر در ساعت، به ویژه در مناطق غربی.

🌧 پیش بینی دمای هوا فردا 🌤

منطقه دمشق

29 / 16

منطقه جنوبی

29 / 15

منطقه کوهستانی

21 / 12

منطقه مرکزی

29 / 15

منطقه دریایی

28 / 17

منطقه شمالی

28 / 15

منطقه الجزیره

32 / 15

منطقه شرقی

34 / 20

منطقه البادیه

29 / 17

يائل محمد