گفتگوهای سوریه و عربستان برای توسعه همکاری در زمینه حمل و نقل

بغداد-سانا

مهندس زهیر خزیم وزیر حمل و نقل با مهندس صالح الجاسر وزیر حمل و نقل و لجستیک عربستان  راه های توسعه همکاری در زمینه های مختلف حمل و نقل و ارتقای  آن در حاشیه کنفرانس مسیر توسعه گفتگو کرد.

خزیم از موضع و تلاش های عربستان سعودی در ارائه کمک های بشردوستانه به آسیب دیدگان زلزله ویرانگر سوریه تشکر کرد. همچنین وی به اهمیت تلاش برای تقویت همکاری ها در زمینه حمل و نقل بین دو کشور برادر اشاره کرد .

به نوبه خود الجاسر نیز  بر روابط همکاری و هماهنگی در  زمینه های حمل و نقل و خدمات لجستیکی بین دو کشور تاکید کرد.

در این دیدار صطام الدندح  سفیر سوریه در بغداد حضور داشت.