مهندس زهیر خزیم، وزیر حمل و نقل در سخنرانی خود در کنفرانس جاده توسعه در بغداد: ” ما مشتاقانه منتظر یک امکان سنجی اقتصادی مفیدتر، جامع‌تر و پایدارتر هستیم و این اجازه می دهد تا جریان حمل و نقل در همه اشکال آن بین کشورهای ما جریان داشته باشد و این پیامدهای مثبتی بر کل مردم منطقه دارد”

مهندس زهیر خزیم، وزیر حمل و نقل در سخنرانی خود در کنفرانس جاده توسعه در بغداد: ” ما مشتاقانه منتظر یک امکان سنجی اقتصادی مفیدتر، جامع‌تر و پایدارتر هستیم و این اجازه می دهد تا جریان حمل و نقل در همه اشکال آن بین کشورهای ما جریان داشته باشد و این پیامدهای مثبتی بر کل مردم منطقه دارد”

شاهد أيضاً

در برابر رئیس جمهور بشار الاسد، محمد محمد به عنوان سفیر جمهوری عربی سوریه در جمهوری تونس سوگند قانونی یاد کرد

در برابر رئیس جمهور بشار اسد، محمد محمد به عنوان سفیر جمهوری عربی سوریه در …