سخنان آقای رئیس جمهور بشار اسد در اولین نشست کاری اجلاس سران اتحادیه کشورهای عربی

سخنان آقای رئیس جمهور بشار اسد در اولین نشست کاری اجلاس سران اتحادیه کشورهای عربی