ورود رئیس جمهور بشار اسد به دمشق پس از شرکت در اجلاس سران کشورهای عربی در جده

دمشق-سانا

ورود رئیس جمهور بشار اسد به دمشق پس از شرکت در اجلاس سران کشورهای عربی که در جده برگزار شد.

رئیس جمهور فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز را ترک کرده بود و توسط سلمان بن حزاع المطیری، وزیر تام الاختیار، رئیس هیئت تشریفات بدرقه شد.