سوریه ازسرگیری فعالیت دفتر نمایندگی دیپلماتیک خود را در عربستان خبر داد

دمشق-سانا

سوریه ازسرگیری فعالیت دیپلماتیک خود درپادشاهی عربستان سعودی را اعلام کرد

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه ومهاجران کشورمان : با توجه به روابط عمیق و وابستگی مشترک ملت‌های جمهوری عربی سوریه و پادشاهی عربستان سعودی و تجسم خواسته‌های مردم دو کشور و اعتقاد جمهوری عربی سوریه به اهمیت تقویت روابط دوجانبه بین کشورهای عربی به نحوی که در خدمت اقدام مشترک عربی باشد، جمهوری عربی سوریه تصمیم به از سرگیری فعاليت نمایندگی دیپلماتیک خود در پادشاهی عربستان سعودی گرفت.

امروز عربستان از سرگیری فعالیت نمایندگی دیپلماتیک خود در سوریه را اعلام کرد

شاهد أيضاً

تصاویری از جشن افتتاحیه نوزدهمین دوره بازی های آسیایی در شهر هانگژو چین