از سخنرانی رئیس جمهور اسد در نشست خبری مشترک با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران