از سخنرانی رئیس جمهور  بشار اسد در دیدار گسترده با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت همراه وی