خبرنگار سانا در قاهره: دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران به دعوت سامح شکری وزیر امور خارجه مصر برای گفتگو در زمینه تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور برادر وارد قاهره شد

شاهد أيضاً

بانوی اول اسماء الاسد در نشست گفتگو در دانشگاه مطالعات خارجی پکن: با تلاش هایی برای از بین بردن فرهنگ های ملی مواجه هستیم که ابرازهای آنها در ظاهر و شکل اختلاف با هم داشته باشند اما در محتوا یکی هستند

پکن – سانا بانوی اول اسماء الاسد با حضور در دانشگاه مطالعات خارجی پکن با …