وزارت امور خارجه و مهاجران: سوریه تاکید می کند که آماده رویارویی با همه این چالش ها و تجاوزات فاشیستی برای دستیابی به اراده مردم سوریه برای پیروزی و تحمیل حاکمیت سوریه بر تمام اراضی و حریم هوایی خود است

وزارت امور خارجه و مهاجران: سوریه تاکید می کند که آماده رویارویی با همه این چالش ها و تجاوزات فاشیستی برای دستیابی به اراده مردم سوریه برای پیروزی و تحمیل حاکمیت سوریه بر تمام اراضی و حریم هوایی خود است

 

شاهد أيضاً

مصاحبه آقای رئیس جمهور بشار الاسد با تلویزیون مرکزی چین