وزارت دفاع: یگانی از نیروهای مسلح مان حمله دیروز گروه های تروریستی به نیروهای مان در محور بسرطون در حومه غربی حلب و حمله امروز تروریست ها در روستای الدانا در نزدیکی معره النعمان در حومه ادلب را دفع و شماری از تروریست ها را کشته و زخمی کردند و توانست جسد سرگرده گروه تروریستی حمله کننده در حومه حلب را بکشد

وزارت دفاع: یگانی از نیروهای مسلح مان حمله دیروز گروه های تروریستی به نیروهای مان در محور بسرطون در حومه غربی حلب و حمله امروز تروریست ها در روستای الدانا در نزدیکی معره النعمان در حومه ادلب را دفع و شماری از تروریست ها را کشته و زخمی کردند و توانست جسد سرگرده گروه تروریستی حمله کننده در حومه حلب را بکشد