روز دانشجوی عربی؛ نوگرایی و روشهای خلاقانه در دانشجویان سوریه ادامه می یابد

دمشق-سانا

اتحادیه ملی دانشجویان سوریه امروز در بیانیه ای به مناسبت هفتاد و سومین سالگرد روز دانشجوی عربی گفت: نوگرایی و روشهای خلاقانه در دانشجویان سوریه چراغ های دانش ادامه می یابد.

هر سال، در سی مارس، برگزاری اولین کنفرانس دانشجویی اتحادیه ملی دانشجویان سوریه در سال 1950 به ریاست رهبر موسس، حافظ اسد، را به یاد می آوریم.

این کنفرانس راه را برای مبارزه طولانی و کار خستگی ناپذیر دانشجویان سوریه هموار کرد که تا به امروز تحت رهبری جناب رئیس جمهور بشار اسد توسعه یافته و مورد حمایت و مراقبت قرار گرفته است.

به مناسبت این سالگرد از دانشجویان شرکت کننده در کارهای داوطلبانه در استان های آسیب دیده از زلزله 6 فبرایر ماه در سوریه تجلیل می شود.

در پایان این بیانیه، اتحادیه تاکید کرد: دانشجویان سوریه مشعل علم، کار، میهن پرستی، اخلاص و تعلق به سوریه کشوری که با مردم سرافراز، ارتش قهرمان و رهبر آن، جناب رئیس جمهور بشار اسد، قدرتمند است باقی خواهند ماند.