روز زمین، فلسطینی ها در سرزمین خود، فلسطین خواهند ماند

قدس اشغالی-سانا

امروز، فلسطینی ها چهل و هفتمین سالگرد روز جاوید زمین را گرامی می دارند و بر حق ابدی خود برای آزادسازی سرزمین خود، فلسطین و پایبندی به هر ذره از خاک میهن تاکید می کنند.

مردم فلسطین بر ادامه مبارزه و مقابله با تلاش های اشغالگران اسرائیل برای ریشه کن کردن آنها از سرزمینشان و یهودی سازی خود اصرار دارند. فلسطینی ها به حقوق ملی خود دست می یابند که مهمترین آنها حق بازگشت به کشور خود است.

امروز شنبه 30 مارس همزمان با چهل وهفتمین سالگرد «روز زمین» در فلسطین است و فلسطینیان هر سال در چنین روزی به یاد وقایع سال 1976 و مصادره هزاران هکتار از اراضی فلسطینی بویژه در الجلیل، تظاهرات برگزار می‌کنند.

امروز 30 مارس به نام «روز جاوید زمین» نامگذاری شده و در چنین روزی فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی سال 1948 برای نخستین بار از زمان اشغال این سرزمین در سال 1948، اعتصاب عمومی اعلام کردند و پاسخ رژیم صهیونیستی نیز نظامی و شدید بود به گونه‌ای که نیروهای زیادی از ارتش این رژیم با پشتیبانی تانک‌ها و خودروهای زرهی به روستاهای فلسطینیان حمله کرده و چندین فلسطینی را شهید و زخمی کرده و صدها نفر دیگر را بازداشت کردند.

مسئول دستگاه مرکزی آمار فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی 85 درصد اراضی فلسطینی را با هدف ترسیم مرزهای خود به موجب استراتژی که از قبل بر اساس شهرک‌سازی و بهانه‌های امنیتی تدوین کرده است، تحت اشغال خود دارد.