مسکو: تمام گزینه ها برای پاسخ به تحریم های غرب مطرح است

مسكو-سانا

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو به صورت سنجیده با تحریم های غرب مقابله خواهد کرد و با در اختیار داشتن توانایی ها و ابزارهای مناسب، آماده هر گونه تحولی است.

«دیمیتری برشفسکی» مدیر بخش همکاری اقتصادی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد: مسکو هیچ گزینه ای را برای پاسخ به تحریم های غرب رد نمی کند و بر آمادگی خود برای مقابله با هر سناریویی تأکید می کند.

این مقام ارشد روس با بیان اینکه مسکو به دنبال اجتناب از اقدامات تنش آفرین است و به صورت سنجیده و مناسب با اقدامات خصومت آمیز غرب مقابله خواهد کرد، تأکید کرد: هنگام توسعه اقدامات واکنشی، ما بر حفاظت از شهروندان و مشاغل محلی خود و حفظ ثبات اقتصاد ملی و سیستم مالی آن تمرکز می کنیم. تمرکز بر دور شدن از دلار، جایگزینی واردات و تقویت استقلال فن آوری نیز در اولویت خواهد بود.

گفتنی است که پس از آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین، غرب فشار تحریم ها بر مسکو را تشدید کرد و اتحادیه اروپا تاکنون ده بسته تحریمی را ضد روسیه تصویب کرده که آخرین آن 11.4 میلیارد یورو برآورد شده است.