کاشت محصولات سبزی و  زمستانی در بیش از 750 هکتار از اراضی منطقه الغاب

حماه – سانا 

در سال زراعی جاری 750 هکتار  از اراضی  منطقه الغاب  واقع در استان حماه  زیر کشت محصولات سبزی و زمستانی قرار گرفته است .

مدیر ثروت گیاه در اداره کل مدیریت و توسعه منطقه الغاب مهندس وفیق زروف به خبرنگار سانا : سیر، پیاز، اسفناج، کلم، کاهو، جعفری و هویج را شاخصترین محصولات  زمستانی در این منطقه  برشمرد

وی افزود که کشت این محصولات در روستاها و شهرهای واقع در محرده متمرکز است

وی گفت: شرایط اقلیمی مناسب بستر مناسبی برای انجام فعالیتهای  تمام انواع كشاورزی زمستانی برای مردم الغاب فراهم كرده است