سفیر صباغ: برخی کشورها همچنان از اجرای وظایف شورای امنیت برای توقف جنایات اشغالگر اسرائیل، اطمینان از پاسخگویی در قبال آنها و حمایت از آن برای تضمین مصونیت از مجازات جلوگیری می کنند

شاهد أيضاً

انتخاب ایران به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و گزارشگر کمیته خلع سلاح

نيويورک – سانا مجمع عمومی سازمان ملل متحد صبح دیروز (پنجشنبه) با اجماع نماینده دائم …