سوریه بر حمایت از ملت فلسطین و استقلال ، وحدت و تمامیت ارضی اردن تاکید کرد

دمشق- سانا 

سوریه بار دیگر حمایت خود را از ملت فلسطین و حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی اردن اعلام کرد.

وزارت امور خارجه و مهاجران در بیانیه ای اعلام کرد  سوریه از اظهارات مکرر نژادپرستانه مقامات رژیم اسرائیلی تعجب نمی کند، زیرا بیانگر واقعیت این رژیم، میزان تجاوزگری و جاه طلبی های توسعه طلبانه آن در کشورهای منطقه ، و میزان بی توجهی آن به اساسی ترین قواعد حقوق بین الملل و قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد است

وزارت امور خارجه ومهارجران در بیانیه ای افزود : سوریه بار دیگر حمایت خود را از مردم فلسطین برای به دست آوردن تمامی حقوق آنها از جمله استقلال و ایجاد کشور مستقل با پایتختی قدس اعلام می کند و همچنین بر حمایت از حاکمیت کشور برادر پادشاهی اردن هاشمی و تمامیت ارضی و وحدت آن تاکید می کند.