مسکو خواستار ارزیابی نهادهای جهانی از جنایات رژیم کی یف شد

ژنو-سانا

مسکو بر لزوم انجام تعهدات سازمان های بین المللی مربوطه و ارائه ارزیابی کلی از اقدامات جنایتکارانه رژیم کی یف از جمله استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی تاکید کرد.

به نقل از خبرگزاری تاس، کریستینا سوکاچوا، نماینده روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیروز در جلسه شورا گفت: ما می خواهیم یک بار دیگر توجه شورا را به نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین المللی توسط رژیم کی یف جلب کنیم.

وی افزود: سازمان های مجری قانون روسیه شواهد بیشتری از اقدامات جنایتکارانه رژیم کی یف از جمله بمباران مناطق مسکونی، ایجاد نقاط تیراندازی در ساختمان های مسکونی، مدارس، بیمارستان ها و موسسات اجتماعی و استفاده از ساکنان به عنوان سپر انسانی دارند.