قتل یک آمریکایی آفریقایی تبار دیگر بدست پلیس آمریکا

واشنگتن-سانا

رسانه های آمریکایی از جمله روزنامه واشنگتن پست ویدئوی جریان قتل یک آمریکایی آفریقایی تبار به نام ایروو اوتینو را منتشر کردند.  این قتل شبیه قتل جورج فلوید است.

این ویدئوی 9 دقیقه ای نشان می دهد که چگونه 7 پلیس با نظارت و بی عملی خدمه بیمارستان اوتینو را تحت فشار فراوان قرار می دهند تا بر روی زمین منکوب کنند تا لحظه ای که از حرکت باز می ایستد و جان می سپارد.

در پی مرگ اوتینو 28 ساله، تاکنون 7 پلیس به اتهام شکنجه و سه خدمه بیمارستان به دلیل کوتاهی در انجام مسئولیت های خود، متهم به مشارکت در مرگ ایروو اوتینو آفریقایی تبار شده اند.

دادستان فدرال با اشاره به ویدئوی موجود، اظهار داشت که هفت پلیس در حالی که اوتینو را دستبند زدهو پاهایش را با زنجیر بسته بودند روی زمین نگه داشتند و مرد “در اثر خفگی” جان خود را از دست داد.

ایروو اوتینو در حالی که روز 3 مارس دستگیر شده بود، روز ششم مارس برای معاینه سلامت روان به بیمارستان منتقل شد که به دلیل خشونت پلیس جان سپرد.