به مناسبت روز معلم و مادر … وزارت آموزش و پرورش از 15 معلم و مربی مدارس فرزندان شهدا تجلیل کرد

دمشق-سانا

به مناسبت روز معلم عرب و روز مادر، وزارت آموزش و پرورش با همکاری انجمن های مختلف اجتماعی از 15 معلم و مربی مدارس فرزندان شهدا که بیش از 10 سال سابقه کار در آموزش و پرورش دارند تجلیل کرد.

لمیس رجب مدیر مدارس فرزندان شهدا در جریان ادای احترام به همه مادران سوری به ویژه بانوی اول اسماء اسد که مادر همه پسران و دختران شهدا محسوب می شود، درود فرستاد.

دکتر دارم الطباع، وزیر آموزش و پرورش این تجلیل کمترین چیزی است که می توان به این معلمان زن داد که امانت به جا مانده از شهدای وطن را پاس می دارند و در جهت تربیت و پرورش آنها تلاش می کنند.